Termografi

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg, for å oppdage varmgang, eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Innen bygg kan vi hjelpe deg med:
- Se manglende isolasjon
- Kulde broer
- Fukt
- Trekk
- Byggtekniske feil
- Påvise varmekabler og lekkasje fra vannboren varme
- Påvise svake punkter i elektriske anlegg

Innen mekanikk og maskin kan vi hjelpe deg med:
- Se lagerfeil
- Ubalanse i overføringer
- Varmgang i motorer

Innen prosess kan vi hjelpe deg med:
- Tanknivåer
- Isolasjonsinspeksjon
- Ventil-lukking

Er du veterinær eller annen terapeut kan vi gi deg et ekstra diagnoseverktøy som viser skader og plager som nødvendigvis ikke synes på røntgen:
- Betennelse
- Artroser
- Ubalanser som fører til skader

Se eksempel-bilder av termografering her.

Ta kontakt for mer informasjon, og eventuelle andre bruksområder.
Tlf. 47 64 43 00